lunes, 29 de abril de 2013

O noso hábitat natural estase a destruir diariamente coas nosas accións. Debemos conseguir optimizar os nosos recursos e aproveitandoos ao máximo.

 Nestes últimos anos a poboación de todo o planeta esta estragando os recursos naturais, que aínda así necesitamos para a vida e debemos conservar. Por iso, unha serie de campañas de "concienciación" están sendo  levadas a cabo polos  Estados e ONG´s.
Está nas nosas mans colaborar na medida do posible con pequenas accións que axuden  a poder conservar e aproveitar o medio no que vivimos.